Svenska skivspår med Leif Wivatt och Lena Rångeby 2010. Överraskande avannonsering!

 Svensktoppen, augusti 2010 .
intervjuad av Carolina Norén

Radio Uppland december 2017
intervjuad av Åsa Wistedt

Radio Gävleborg 4 december 2017
intervjuad av Larry Forsberg

 

Radio Uppland 2008
intervjuad av Christer Forsberg